razrabotki

Изследване и установяване на неподготвените за училище деца

Продажна цена Цена 60.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

18 страници - изследване

Съдържание

  1. Актуалност на проблема

Актуалността на проблема произлиза от факта, че в предучилищна възраст е особено актуално да се извършва диагностика на бъдещите първокласници, за да се установи какво е тяхното ниво на подготвеност.

  1. Работна хипотеза

Предполагаме, че чрез използване на подходящи диагностични тестове може да се установи какво е нивото на подготвеност на първокласниците за училище и най-вече да се установи какъв е процентът на неподготвените за училище деца.    

  1. Методика

Изследването по темата: ”Изследване и установяване на неподготвените за училище деца“  – се проведе чрез използване на диагностичен тест за установяване на равнището на подготвеност на първокласниците.

  1. Описание на изследването

 Предлагам съкратен вариант на тест за училищна готовност:

ТЕСТ ЗА УЧИЛИЩНА ГОТОВНОСТ СЪКРАТЕН ВАРИАНТ

  1. Анализ на резултатите от изследването
  2. Изводи
  3. Препоръки

Литература

Използвана литература:

  • Бижков, Г., Стоянова, Ф. Тест на готовността на децата за училище, Университетско издание „Св. Климент Охридски“, 2004.
  • Батоева, Д. (2004). Диагностика на развитието на детето преди постъпването му в училище. – Предучилищно възпитание. 2004
  • Батоева, Д., Е. Драголова. Педагогическа и психологическа диагностика. София, АСКОНИ-ИЗДАТ, Бургаски свободен университет. 2001