Razrabotki

Изследване. Мозъчен инсулт

Продажна цена Цена 35.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

13 страници - изследване (курсова работа)

Съдържание

ПЪРВА ГЛАВА

  1. Мозъчен инсулт. Определение, причини, видпве
  2. Лечение
  3. Превенция
  4. Използвана литература

ВТОРА ГЛАВА. ДИЗАЙН НА ИЗСЛЕДВНЕТО

  1. Цел на психологичното изследване 2.Обект на изследването
  2. Предмет на изследването
  3. За дачи
  4. Методи на изслседването
  5. Характеристика на изследваните лица
  6. Психологически инстументариум

 

ТРЕТА ГЛАВА. АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ДАННИТЕ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО

 

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА:

ПСИХОЛОГИЧЕН ПРОФИЛ НА ЛИЦЕТО СЪС ЗАБОЛЯВАНЕ