razrabotki

Изследване на двигателната активност на учениците от начална училищна възраст

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

8 страници - изследване

Съдържание: 

1.Увод

2.Постановка на проблема

3.Организация и методика на изследването

4. Цел на изследването

5.Задачи

6. Методика на изследване:

7.Анализ на резултатите от изследването на двигателната координация

8. Изводи

Литература:

1) Димитрова, Св. Физическо възпитание и личностно формиране на

подрастващите.Научни трудове на ВИФ " Г. Димитров ", ХХІV, кн. ІІ, 1980

2) Костов, К., Ст. Иванов, Книга за учителя – 1-4 клас, Просвета, С.

3) Момчилова А. Влияние на различните методи за развиване на

координационните способности върху развитието на интелектуалните качества на 7- 10 годишните ученици., Личност, мотивация, спорт, кн. 4, 2002.

4) Трифонов, Т. Обща и възрастова психология, С. 1988