razrabotki

Изследване на дете със слухови нарушения

Продажна цена Цена 50.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

21 страници - изследване

Съдържание:

1. УВОД

2. ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР ПО ПРОБЛЕМА

 • ИЗСЛЕДВАНЕ
 • /Изследването премина под формата на анкета с учителите от началния курс на обучение и един ресурсен учител.

  В училището има постъпили деца със зрителни нарушения.

  В края на изследването са направени съответните анализи от анкетата с учителите, както и анализ за състоянието на децата и са направени изводи, дали е създадена подкрепяща среда за такива деца в общообразователните училища. /

 • АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Литература:

 1. Дионисиева, К., Слухови нарушения: съвременни аспекти на рехабилитацията. Благоевград, 2011
 2. Списания “Специална педагогика“, брой 1 от 2003 год./ Стр. 32 – 39; брой 3 от 2008 год. /Стр. 43-61 ; брой 2 от 2008 год./стр.58-63;
 3. Терзийска, П., Интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности, Б., 2005
 4. Терзийска, П., Особености в методиката на обучение при деца със специални образователни потребности, Б., 2006
 5. Ценова, Ц., Логопедия – описание, диагностика и терапия на комуникативните нарушения. С., Радар Принт, 2009