razrabotki

Изследване на деца с аутизъм и интеграцията им в детската градина

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

11 страници - теоретичен анализ и анкетно проучване

Съдържание:

Увод

  1. Теоретичен анализ на аутизма
  2. Изследователска част
  3. Характеристика на дете с аутизъм
  4. Заключение

Използвана литература:

  1. Матанова, В. – “Психология на аномалното развитие” –  София 2005 г.
  2. Паради, С., „Аутизъм и генерализирани разстройства на развитието”, С., 2000
  3. Диана Цокова, Аутизъм София, 2004
  4. Терзийска, П., “Работа с деца със специални образователни потребности”, Бл. 2009
  5. Терзийска, П., “Деца със специални образователни потребности в общата образователна среда“, Бл., 2012