razrabotki

Изследване на логическото мислене за училищната готовност на 6-7 годишните деца

Продажна цена Цена 50.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

17 страници - изследване

СЪДЪРЖАНИЕ

  1. Равнище на развитие на логическото мислене на 6-7-годишните деца – констатиращи изследвания и анализ върху резултатите.
  1. Констатиращо изследване на деца за училищна готовност
  1. Заключение

Използвана литература

  • Александрова, Н., и др. Ръководство за изследване на детето . С., 2004
  • Велкова, Цв., Развитие на логическото мислене в самостоятелната работа на учениците//сп. Образование и квалификация, № 6/2002
  • Даскалова, Ф., М.Колева и др., Актуални проблеми на предучилищното възпитание. Бл., 2001
  • Димитров, Д., В. Стоименова, Кр.Стоянова., Педагогически взаимодействия в детската градина“, Бл., 2000
  • Колева,М., „Педагогически технологии за опознаване на околната действителност от децата в предучилищна възраст“, Университетско издателство Неофит Рилски, Бл., 2009.
  • Бижков, г. ТЕСТ за диагностика на готовността на децата за училище. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2011.