razrabotki

Изследване на модерното изкуство като университетска дисциплина

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

14 страници - разработка

Съдържание:

 1. Изкуството като познание
 2. Идея за модерното изкуство

3.Модерно изкуство

4.Модерното изкуство като университетска дисциплина

 1. Университетски занимания с модерното изкуство
 2. Промени в университетското образование

Заключение

Литература:

 • Ангелов 2005: Ангелов, Ангел. Коментар върху "краят на историята на изкуството": мнения и полемики" от Чавдар Попов. // Критика и хуманизъм, 2005, кн. 20.
 • Белтинг 2001: Белтинг, Ханс. Епилози на изкуството или на историята на изкуството. Превод Гергана Фъркова. // Следистории на изкуството. Съст. Ирина Генова, Ангел Ангелов. София: Фондация "Сфрагида", 2001.
 • Данто 2001б: Данто, Артър. Три десетилетия след края на изкуството. Превод Биляна Курташева. // Следистории на изкуството. Съст. Ирина Генова, Ангел Ангелов. София: Фондация "Сфрагида", 2001.
 • Елeнков 2008: Елeнков, Иван. Културният фронт. София: CIELA, 2008.
 • Калинова 2011: Калинова, Евгения. Българската култура и политическият императив 1944-1989 г. София: Парадигма, 2011.
 • Попов 2005: Попов, Чавдар. Изкуствознание и постмодернизъм. Тезата за "края на историята на изкуството": мнения и полемики. // Проблеми на изкуството, 2005, бр. 1, с. 15-24
 • Фрай 2010: Фрай, Роджър. Историята на изкуството като академична дисциплина. Превод Мария Димитрова. // Модерно и съвременно. За изкуството и неговите истории. Съст. Ирина Генова. София: НБУ, 2010, с. 15-32.