Razrabotki

Изследване на националната особеност на туристите в Швейцария

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 15 страници

Съдържание:

1. Увод
  1. Туристически поток в Швейцария
  2. Туристически дестинации в Швейцария
    • Социално- познавателни ресурси
    • Културно-исторически обекти

   4.Заключение

 

  Използвана литература:

1) Дъбева, Т.;Апостолов,Н- “Хотелиеството в Европа”,2000г.- Варна

2) сп.”Туризъм България”, бр. 6,2018г.

3) Генешки, М. “Геоикономика”, Варна 2000г.

4) Дунов И, Икономика на туризма, Бл., 1999

5) Костов, Е., Въведение в икономиката на туризма, С., 1994

6) “Europa- vom Nordkap bis Sizilien”

7) ”Schweizer Brevier”-Schweizerisches statistisches Amt

8) Taschen Meyers Lexikon-1990,Taschenbuchverlag, Mannheim

9) www.Switzerland Tourism.com