razrabotki

Изследване на нивото на самооценка по Будаси. Качествата на идеалния човек и моите качества

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

15 страници - диагностично изследване

Съдържание:

Увод

Мотив

Цел

Обект на изследването

Предмет на изследването

Хипотеза на диагностиката

Качествата, подредени според „Аз“, и качествата, подредени според идеалния човек – връзки и зависимости

Задачи

Обработка на резултатитe

Обективност

Валидност на изследването

Надеждност

Литература:

  1. Батоева, Д. Педагогическа и психологическа диагностика, 2007
  2. Бижкков, Г. Методология и методи на педагогическите изследвания, 2007
  3. Чимева, Н., Тр. Попкочев. Как се прави педагогическо изследване. Благоевград
  4. Нахождение количественного выражения уровня самооценки (по С.А.Будасси) / Никиреева Е. М. Психологические особенности направленности личности. Учебное пособие. – М., 2007.