razrabotki

Изследване. Организация на учебната среда при деца с проблеми в развитието

Продажна цена Цена 50.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

17 страници - изследване

Съдържание:

  1. Теоретичен анализ на проблема за организиране на подходяща учебна среда за деца със специални педагогически потребност
  2. Практическа част. Анкета за установяване на подходяща учебна среда за деца със специални педагогически потребности
  • Анкета
  • Анализ на анкетата
  • Изводи

Използвана литература:

  1. Ингелези, Ив. Учебна среда и обучение на децата със специални педагогически потребности. С., 2001 г.
  2. Караджова, К., Д. Щерева. Алтернативни средства за въздействие при деца с умствена изостаналост.- С.2009 г.
  3. Терзийска, П. Работа с деца със специални образователни потребности.- С.2008 г.
  4. Терзийска, П., В. Георгиева, Н. Чимева, Л. Георгиев, Я. Стоименова, А. Манова, „Особености в методиката на обучение при децата със специални образователни потребности“, Благоевград, 2006 г.
  5. Тодорина, Д., Мениджмънт на класа. Бл., 2005 г.