razrabotki

Изследване. Отношението към децата със специални образователни потребности

Продажна цена Цена 50.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

21 страници - изследване

Съдържание:

 1. Кратка анотация на проблема
 1. Обект, предмет, цел и задачи на изследването. Организация и методика на изследователската дейност
 1. Теоретичен анализ на проблема

3.1. Деца със специфични обучителни трудности (СОП

3.2. Специфика на обучението на деца с проблеми при учене

 1. Емпирично проучване на проблема
 1. Изводи
 1. Препоръки
 1. Заключение

 

Използвана литература:

 1. Атанасова, А. Специфични нарушения на способността за учене. Дислексия и други специфични нарушения в начална училищна възраст. С., Изток-Запад, 2006
 2. Гюрова, В., В. Божилова. Магията на екипната работа. С., Европрес, 2006
 3. Матанова, В. “Психология на аномалното развитие”, С., 2003
 4. Карагьозов, Ив., Психология и педагогика на деца с интелектуална недостатъчност, Ш., 2000
 5. Стоева, Т. “Консултативна психология” София, 2003
 6. Терзийска, П., Интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности, Б., 2005
 7. Терзийска, П., Особености в методиката на обучение при деца със специални образователни потребности, Б., 2006
 8. Трашлиев, Т., Карагьозов, Ив., Терзийска, П., Психология и педагогика на деца с интелектуална недостатъчност, Б., 2000, част I.
 9. Трашлиев, Т., Карагьозов, Ив., Терзийска, П., Психология и педагогика на деца с интелектуална недостатъчност, Б., 2000, част II.