razrabotki

Изследване. Професионалната подготовка на учителя за мениджърска дейност

Продажна цена Цена 60.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

19 страници -  теоретичен анализ и изследване 

Съдържание:

  1. Теоретична част
  2. Практическа част

Анкета

Методика: Изследването има за цел да проучи мнението на учителите в процеса на диагностика на статуса на учителската професия и нейната позиция в обществото.

Инструментариумът включва метода анкета.

3. Анализ на резултатите

4. Заключение

Литература:  

  1. Андреев, М., „Образование и общество“, Педагогическа социология, С., 2001., с. 266
  2. Балкански, П., Модернизация на образованието и предизвикателствата пред учителската професия. В Св. „Общество на знанивто и образование за всочко“, С., 2003
  3. Гюрова, В., Подготовка и усъвършенстване на педагогическите кадри като образователни мениджъри. Сисание Педагогика, 2009, бр. 7 и 8
  4. Славин, Р. Педагогическа психология. София, Наука и изкуство, 2004.
  5. Стефанова, М. Учителското портфолио – иновационна техника за диференцирано оценяване на качеството на учителската дейност. Управление на средното образование, 2006
  6. Тодорина, Д., Мениджмънт на класа, Университетско издателство „Неофит Рилкски“, Бл., 2005