Razrabotki

Изследване. Професионална психодиагностика – професиограма на психолог

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

20 страници - изследване

Съдържание:

 1. Професиограма
 • Основна цел
 • Задачи на организационния психолог
 • Основни средства при осъществяване на професионалната дейност на психолога са /С какво се работи?/
 • Къде се работи? При какви условия и организация на труда се работи?
 • С кого има професионални контакти /взаимодействия/?
 • Необходими знания и умения
 1. Психограма

Изисквания към субекта на дейността

 • Изисквания към психо-моторната сфера
 • Изисквания към психо-сензорната сфера
 • Изисквания към волевата сфера
 • Изисквания към емоционалната сфера
 • Изисквания към интелектуалната сфера
 • Изисквания към личността
 • Физически, психически и личностни качества, които затрудняват или не позволяват практикуването на професията
 1. Резултати от психодиагностичното изследване

Таблица № 1 Резултати от ориентировъчна анкета

Таблица № 2 Резултати от методиката за диагностика нивото на субективен контрол по Дж.Ротер

Таблица № 3 Резултати от многофакторната методика за изследване на личността ( Р.Кетел -16 PF).

 1. Личностни профили