Razrabotki

Изследване. Ролята на изкуството в корекционно педагогическата работа на децата със СОП

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

15 страници - изследване

Съдържание

 1. Увод
 2. Обучение на деца със интелектуална недостатъчност
 3. Задачи на арт-педагогиката за развитие на дейностите при деца с интелектуална недостатъчност
 4. Влияние на арт дейностите
 5. Провеждане на изследване
 6. Обобщение
 7. Заключение

            Използвана литература:

 • Карагьозов, Ив., Психология и педагогика на деца с интелектуална недостатъчност, Ш., 2000
 • Караджова, К. Психолого-педагогически измерения на умствената изостаналост, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2005
 • Терзийска П., „Децата със специални образователни потребности в общата образователна среда”, университетско издателство, Бл., 2012 г.
 • Терзийска, П., Педагогически условия за развитие на наблюдателността на умствено изостаналите ученици, Б., 2002.
 • Терзийска, П., Интигрирано обучение на деца със специални образователни потребности, Б., 2005