Razrabotki

Изследване. Самооценка и самочувствие на ученика в процеса на обучение

Продажна цена Цена 55.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

32 страници - изследване

Съдържание

 1. Какво е самооценка?
 2. Основни фактори, които влияят върху процеса на самооценката
 3. Психологически аспекти на самооценката
 4. Видове самооценка
 5. Компоненти на самооценката
 6. От оценка до самочувствие

- Критерии за успех за стабилно самочувствие в процеса на обучение:

 1. Изследване за измерване на самочувствието

- План на изследването

- Цели на изследването

 1. Тестове за измерване на самооценката на ученика
 2. - Скала за измерване на самооценката в специфични области на общуване (Тест на Хеър)
 3. Анализ на резултатите от тестовете за измерване на самооценката на ученика
 4. Примери за повишаване на самооценката и самочувствието на ученика

Използвана литература:

 1. П. Николов, Н. Александрова, Л. Кръстев, Педагогическа психология, Университетско издателство „Неофит Рилски” – Благоевград, 2007
 2. Чернев Ст., Самовъзпитание на личността. В: Теория на възпитанието, под ред. на Л. Димитров, Аскони-издат, София, 2000
 3. Минчева, Н. Психологични особености на познавателното и личностовото развитие през ранното детство. В: Ръководство за изследване на детето – I част, под ред. на Б. Минчев, „Веда Словена – ЖГ“, София, 2000
 4. OpenInn - европейски проект в рамките на програмата „Учене през целия живот” - http://openinn.eu/bg/learning-material/64-ot-ocenka-do-samochuvstvie
 5. С. Хартър, по Р. Стаматов, Детска психология, С., 2003
 6. З. Ганева, Социални идентичности и психично благополучие, Научен редактор Академик Мартин Барет, Великобритания, Редактор В. Райкова, Издателство и печат Валдекс ООД