razrabotki

Изследване сензомоторното развитие на дете със СОП в предучилищно заведение

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

15 страници - изследване

Съдържание

 1. Увод
 2. Теоретичен анализ на проблема
  • Развитие на познавателния процес на деца със СОП

3.Изследователска част

 1. Кратка характеристика на дете, обект на проучване
 1. Методическо описание на упражненията, използвани за развитие на познавателния процес на конкретното дете със СОП

5.1. Ход на методическата работа с Радослав

 1. Обобщение
 1. Заключение

Литература:

 1. Вълканова, В., „Конструиране на реалността“, сп. Предучилищно възпитание, бр. 5, 2003
 2. Гълъбова, Д., Р. Гайдова, Книга на учителя, Моливко, В. Търново, 2005
 3. Даскалова, Ф., „Педагогика на ранното детство“, Благоевград, 1991
 4. Иванов, И., „Стил на учене“, сп. Предучилищно възпитание, бр. 6–7, 2003
 5. Минчев, Б. и колектив, „Ръководство за изследване на детето“, Ч. I, С., 2001
 6. Мойнова, М., Г. Данчева, „Методически указания за родители и учители”, Моливко, 2008
 7. Мойнова, М., Г. Данчева, „Пръстчетата могат“, Методически указания за родители и учители, Моливко, В. Търново, 2008
 8. Терзийска, П., В. Георгиева, Н. Чимева, Л. Георгиев, Я. Стоименова, А. Манова, „Особености в методиката на обучение при децата със специални образователни потребности“, Благоевград, 2006