razrabotki

Изследване. Съвременен профил на учителя в училище

Продажна цена Цена 50.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Съдържание:

19 страници - изследване

Съдържание:

  1. Въведение в проблема
  2. Теоретичен анализ на профила на учителя
  3. Изследване

Изследването по проблема „Какъв е съвременния профил на учителя в училище” беше проведено в СОУ „………….” гр. ………..

  1. Основни изводи и обобщения

Приложение: Анкетна карта

Използвана литература

  • Андреев Марин. Образование и общество. Педагогическа социология.
  • Десев Любен. Педагогическа психология. София 2003.
  • Димитров Любен. Училището и българската духовност. София 1999.
  • Марулевска, Красимира. Проектно -базирана учебна дейност в началното училище. Благоевград  2009.