Razrabotki

Изследване функцията на краниалните нерви

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 15 страници

Съдържание:

 Увод

Глава първа – Литературен обзор 

Глава втора – Описание на изследването

Глава трета  - Анализ на резултатите

Извод

Заключение        

Използвана литература:

1.-Карагьозов,И. (2003)- „Нарушения на речта при дизартрия” (2003)

2.- Мавлов, Л, Боянова, В, (2007) – „Анатомия и физиология на човека“, Алтея

3.-МКБ – 10 (Международна статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето)

4.-Симонска,М. (2013) - „Комуникативни нарушения при неврологични увреди в детска възраст.” Благоевград

5.-Ценова,Ц.-„Говорна терапия” (2015)

6.-Шотеков, П (2010) – „Неврология“, МЕДИЦИНСКО ИЗДАТЕЛСТВО „АТСО“