razrabotki

Изследване чрез теста на Бас-Дюрки и В. Бойко за склонността към агресия

Продажна цена Цена 50.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

15 страници - изследване

Съдържание:

  1. Въведение
  2. Изложение
  3. Обработка на резултатите
  4. Сравнение на резултатите от двете методики.
  5. Заключение

Използвана литература:

  1. Попов, Х. Човешката агресия,С,1999г.;
  2. Попов,Х. Психология на човешката агресия,С,2000г.;
  3. Милков,Л. Обща педагогика,С,2004г.;
  4. Стаматов,Р.,Минчева,Б. Психология на човека,П,2004г.;

 

В настоящата разработка аз си поставям за цел да изследвам каква е склонността днес сред децата. За целта ще изследвам 10 деца с методиките на Бас-Дюрки  и В. Бойко и на база получените резултати ще се опитам да защитя своята хипотеза, която се изразява в това, че според мен вече няма тясно разграничение по полове.

Предмет на това изследване е агресивността при децата от началната училищна възраст, изследвани в училищни условия.

Обект на изследването са учениците от началната възраст на ОУ „……………….” град ……... Изследвани са 10 деца (5 момичета и 5 момчета) на възраст между 13-14г.

Целта на изследването е да се види каква е насочеността на изследваните деца и дали получените резултати ще потвърдят изказаната от мен хипотеза. А като страничен резултат това изследване ще  даде възможност и да се открият агресивни прояви при момичетата и момчетата от началната училищна възраст и ако има наличие на такива, то да се вземат необходимите мерки.