Razrabotki

Изследване. Oстеопороза

Продажна цена Цена 45.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

27 страници - изследване

Съдържание:

ПЪРВА ГЛАВА

 1. Характеристика на заболяването
 2. Видове остеопороза
 3. Причини за възникване на остеопорозата
 4. Рискови фактори и симптоми
 5. Диагноза и лечение
 6. Превенция

Използвана литература

 

ВТОРА ГЛАВА. ДИЗАЙН НА ИЗСЛЕДВНЕТО

 1. Цел на психологичното изследване
 2. Обект на изследването
 3. Предмет на изследването
 4. Задачи на изследването
 5. Методи на изследването
 6. Характеристика на изследваните лица
 7. Психологически инстументариум

ТРЕТА ГЛАВА. АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ДАННИТЕ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА: ПСИХОЛОГИЧЕН ПРОФИЛ