Razrabotki

Изследвания на общественото мнение – същност и специфика

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 12 страници

Съдържание:

 

  1. Същност на общественото мнение
  1. Възгледи за общественото мнение
  1. Структура, функции и елементи
  1. Изводи за общественото мнение

 

Използвана литература:

  1. Атанасов, А., Достоверност и контрол при емпиричното социологическо изследване, С., 1990;
  2. Пачев, проф. д. ик. н. Т., Колев, доц. д-р Благой, “Икономическа социология”, Университетско издателство, София, 1996 г.
  3. Джамджиева, М., (2008), Джамджиева, М., Биографичният метод в социалните науки, Качествени методи в социалните науки, С., 2008.
  4. Маринов, М. (2007), Маринов, М. „Наблюдение с участие - методологически въпроси и изследователски възможности”. София, 2007.
  5. Пейчева, Д., (2003), Пейчева, Д., Икономика и комуникации. Светът на комуникациите или медиалното общество, София, 2003.
  6. Стаевска, В., (2008), Стаевска, В., Магдалина Джамджиева, Вихра Найденова, Качественото интервю като метод в социалните науки, Качествени методи в социалните науки, С., 2008.

 

Използвана литература