Razrabotki

Изследователски проект. Алтернативни начални училища – иновационни идеи и практики

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Изследователски проект - 21 страници

Структура на учебния изследователски проект

 1. Увод
 2. Теоретично представяне на проблема
 3. Представяне на резултатите от проведеното емпирично проучване
 4. Формулиране на цел и задачи на емпиричното изследване
 5. Подготовка на инструментариум
 6. Провеждане на емпирично проучване
 7. Количествен и качествен анализ на данните от емпиричното проучване
 8. Изводи от осъщественото изследване

Използвана литература

Приложения

Използвана литература

 • Дънов, П. Слънчева педагогика. С., 2011.
 • Колев, Й. История на педагогиката, Благоевград., 2012.
 • Марулевска, Кр. Проектно-базирана учебна дейност в началното училище, Бл., 2009.
 • Чурукова Л.Ц., Нетрадиционни педагогически подходи, С. 1994.
 • Янакиева, Е. Екологичното възпитание, С., 1994.