Razrabotki

Изследователски проект: Безпризорните деца на улицата

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

21 страници  - изследователски проект

Структура на проекта:

 1. Увод
 1. Теоретична постановка
 1. Цел, задачи, обект, предмет, методи
 1. Емпирично изследване
 1. Анализ на получените резултати
 1. Изводи

Заключение

 

Използвана литература:

 • Военкинова, Ж. Деца на улицата. Сп. „Предучилищно възпитание“, бр. 1, 2005.
 • Коларова, Ц. Мерки за реинтеграция на детето в семейс­твото. Сп. „Предучилищно възпитание", бр. 1,2005.
 • Копрева, С. Непълното семейство и неговия потенциал. Сп. „Предучилищно възпитание", бр..Ю, 2007.
 • Кривирадева, Б. Социални услуги за деца (учебно помагало). Габрово: ЕКС-ПРЕС. 2009
 • Кьосева, Цв. Емоционалното развитие на деца, лишени от родителски грижи. Сп. „Предучилищно възпитение“, бр. 5, 2007.
 • Тодорова, М. Лишени от родителски грижи. Електронно списание Аз-жената 2007-11-05, Интернет az-jenata. Com
 • Изард, К. Психология емоции. Питер, М„ 2003.