Razrabotki

Изследователски проект: Групи за извънкласни дейности

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

19 страници - изследователски проект

Съдържание:

 1. Увод
 2. Теоретичен анализ
 3. Същност на извънкласната и извънурочна форма на обучение
 4. Организация на извънкласната и извънучилищната дейност
 5. Центрове за работа с деца за извънкласна дейност
 6. Форми, в които се провежда най-често извънкласната и извънучилищната дейност
 • Методологическа и организационна обосновка на изследването.
 1. Концепция на изследването
 2. Провеждане на изследването
  • Първи етап – анкетиране на ученици
   • Анализ на анкетите
   • Анализ на резултатите
  • Втори етап – анкетиране на учители
   • Резултатите от проведената анкета
   • Изводи
  • Трети етап: Провеждане на извънкласно мероприятие на децата от Клуб по корабомоделиоране.
 3. Заключение и изводи

Използвана литература:

 • Иванов, Ст., Д. Томова. Физическо възпитание. Социална интеграция спорт. Благоевград, 2011.
 • Лиляна Тодорова. Основи на началната училищна възраст-Благоевград 1994.
 • Лиляна Тодорова. Теория и методика на извънкласната и извънучилищната възпитателна дейност-Благоевград 1993.
 • Попов, А. Извънкласната и извънучилищната дейност с учениците. Благоевград 1994.
 • Танкова Р., Методика на началното обучение по български език и литература, Пловдив, Сема, 2001.
 • Томова, Д., Извънкласната дейност по физическо възпитание и спорт. Университетско издателство „Неофит Рилски“, Благоевград, 2013.