Razrabotki

Изследователски проект: Организация на свободното време в училище

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

14 страници - изследователски проект 

Съдържание:

 1. ТЕОРЕТИЧЕН АНАЛИЗ
 2. Анализ и теоретични аспекти на свободното време
 3. Проблеми на социализацията и социалната работа с деца, в сферата на свободното време
 1. ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ
 2. Реализация на свободното време на децата от 13-18 г. възраст
  • Цел и задачи и хипотеза
  • Инструментариум
 3. Анализ на резултатите
 4. Изводи, обобщение и препоръки

 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Използвана литература:

 • Радев, Пл. Традиции и съвременност в образованието. Щрихи за дискусия). Университетско издателство „Паисий Хилендарски“. Пловдив, 2015.
 • Свободното време и времевата ориентация на учениците от долна и горната училищна степен като проблем на социалната работа. В: Проблеми на социалната работа. Образование практика, научни изследвания. София, 2007, с.318-325.
 • Свободно време като структурна част от социално време и потенциал за социална диагностика. –В: Годишник НАУКА – ОБРАЗОВАНИЕ - ИЗКУСТВО, Съюз на учените в България, клон гр. Благоевград, 2008, т.ІІ, Университетско издателство „Неофит Рилски“, стр. 284-291.
 • Социалната работа в сферата на свободното време на учениците като обучение в социални компетенции. В: Инновации в образованието. Издателство „Фабер”, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2010, с.776- 782.