Razrabotki

Изследователски проект: Превенция на наркотична зависимост сред учениците и младежите

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

17 страници - изследователски проект

Съдържание:

 1. Увод.

1.Обосновка на изследването

2.Цел на изследването

3.Задачи

 1. Хипотези

II.Теоретичен модел

 1. Анализ на проблема за наркотична зависимост сред учениците и младежите
 1. Превенция на наркотичната зависимост сред учениците и младежите
 1. Програма за превенция на употребата на наркотици и утвърждаване на здравословен начин на живот сред ученици

III. Изследователска част

 1. Методика на извадката
 1. Анкета
 1. Количествен анализ на анкетата
 1. Изводи
 2. Заключение

Литература:

 1. Вангелов, Велизар, „Пътят към дрогата: Кратка популярна психотерапия”, София, 2005.
 2. Д-р Влатко Глигоров – „Превенция на употребата на наркотични вещества сред учениците”, София, 2009.
 3. Гелеменов, Александър, „Не на наркотиците”, София, 2001.
 4. Даскалов, Разум, „Дрогите”, София, 2006.
 5. Дочева, Диана, „Психология на зависимостите”, София, 2006.
 6. Йовкова, Анета, „Наркотичните вещества – произход и употреба”, София, 2005.
 7. Проценко, Евгений, „Наркотици и наркомания”, София, 2000
 8. Ризов, Илиян, „Модели за обучение по превенция на наркоманиите”, Варна, 2006.
 9. Цветков, Емил, „Алкохол, наркотични вещества”, София, 2004.