Razrabotki

Изследователски проект: Семейство и социално възпитание

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

17 страници - изследователски проект

Съдържание:

 1. Увод
 2. Теоретична анализ на изследването
  • Роля на семейството - функции и видове общуване
  • Същност и специфика на семейството като възпитателен фактор
  • Възпитание в семейството и социализацията
  • Комуникация между училището и семейството за успешно социално възпитание на учениците
 1. Методологическа и организационна обосновка на изследването.
  • Концепция на изследването
  • Емпирично изследване
  • Анализ на получените отговори
  • Изводи   

Използвана литература

 • Димитрова Г., „Възпитателни взаимодействия с децата на ХХІ век”, издателство „Ивис”, Велико Търново, 2009 г.
 • Димитрова, Г. Педагогически основи на общуването при възпитанието, С., Булвест 2000, 2000 г.
 • Иванов, Ст. Професионално    педагогическо   общуване, Шумен, 2004 г.
 • Гюров, Д, Гюрова, В. Модели на педагогическо взаимодействие семейство - училище, Просвета. София, 2008 г.
 • Ячкова, М., Семейството в България между ХХ и ХХІ век /предпоставки, анализи, прогнози/, София:АССА-М, 2002 г.

Приложение: Анкетна карта