Razrabotki

Изследователски проект: Социализация на надарените деца

Продажна цена Цена 50.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

17 страници - изследователски проект

Съдържание

1. Представяне на проблеми

2.  Цел, задачи и методика на емпиричното изследване

3. Изследване - 

Установяване отношението на учителите към надарените ученици в педагогическата практика и благоприятните условия за стимулиране на тяхното социализиране.

4.Описание на експерименталната работа

5.Количествен и качествен анализ на резултатите от анкетата      

6. Заключение

Литература:

  1. Гетова,К. Надарените деца. – “Педагогика”. Кн.7. 2007.
  2. Тодорина,Д. Съвременни измерения на проблема за работа с децата и подрастващите с изявени дарби. – “Педагогика”. Кн.12. 2006.
  3. Андреев, М. Формиране на висши интелектуални умения. В Дидактика. М. Андреев, Л. Цветанова и Д. Тодорина. Бл.,2000.
  4. Гарднър,Х. Нова теория за интелигентността – множествени интелигентности на 21. век. С., 2004.
  5. Гетова,К. Надарените деца. – “Педагогика”. Кн.7. 2007.
  6. Даскалова, Ф. Свръхнадарените деца – дар или изпитание.-Предучилищно възпитание, 2005, кн.4.
  7. Даскалова,Ф. Аз бях майка на вундеркинд. С., 2005.
  8. Пирьов,Г. Децата и ние. С., 1993.
  9. Тодорина, Д. Стратегия за развитие на надарените ученици. Бл., 2001.
  10. Тодорина, Д. Мениджмънт на класа. Бл., 2005.