Razrabotki

Изследователски проект: Училищния клас като социална общност

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

19 страници - изследователски проект

Съдържание:

 1. Въведение
 1. Теоретична част:
 2. 1. Ученическия клас като социално-педагогическо явление
 3. 2. Класът като основана социална структура
 4. Психологичен комфорт и дискомфорт в ученическия клас
 5. Социалния статус на класа и учебни постижения

III. Практическа част:

 1. Формулиране на цел на емпиричното изследване
 2. Провеждане на емпиричното проучване
 3. Количествен и качествен анализ на данните от емпиричното проучване
 4. Анализ и изводи

Използвана литература:

 1. Андреев, М., Образование и общество. С., 1998
 2. Десев, Л. Речник по психология. С., 1999
 3. Джонев, С. Социална психология. Том 3. Малки групи. С., 1996
 4. Кръстева, А. Аспекти на екипното обучение. В. Търново. 2003
 5. Радев П. Същност и техники на обучението и преподаването. Пл., 1997
 6. Тодорина, Д. Мениджмънт на класа. Университетско издателство „Н. Рилски“, Благоевград, 2005