Razrabotki

Източници на правото

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 14 страници 

Съдържание:

 

 1. Въведение
 2. Изложение – източници на правото
  • Видове източници на правото
 3. Изводи
 4. Заключение

Използвана литература: 

 Бойчев, Г. Правният институализъм//Съсременно право. 1997, № 4.

 • Дачев, Л. Въведение в правото. – В: Философия, социология, обща теория. Издателство „Сиела“, София, 1998.
 • Колев, Т., Въведение в правото. Издателство „Парадигма“, С., 2005.
 • Танчев, Е. Юридическите източници в сравнителното право//Съвременно право. 1995, № 1
 • Ташев, Р. Новите източници на българското право. С., 1996.
 • Ташев, Р., Обща теория на правото, С., 2004.
 • Ташев, Р. Обща теория на правото. Основни правни понятия. Издателство „Сиби“, С., 2010