razrabotki

Източници на правото. Същност и видове

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

12 страници - курсова работа

Съдържание:

Изложение

/Въпросът за източниците на правото е един от основните въпроси на юриспруденцията и философията на правото. Правилното му поставяне, разглеждане и решаване зависят еднакво от заниманията на юриспруденцията и философията на правото./

Изводи и заключение

Използвана литература:

  • Колев, Т., Въведение в правото. Издателство „Парадигма“, С., 2005.
  • Ташев, Р. Новите източници на българското право. С., 1996.
  • Ташев, Р. Обща теория на правото. Основни правни понятия. Издателство „Сиби“, С., 2010