Razrabotki

Икономическа или национала сигурност

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

16 страници - курсова работа

Съдържание:

  1. Увод
  2. Сигурност на обществото
  3. Национална сигурност
  4. Система на икономическа сигурност
  5. Обезпечаване на икономическа сигурност на държавата
  6. Финансова и икономическа сигурност
  7. Заключение

Литература: 

1)         Бахчеванов Г. “Система за национална сигурност” В.а “Г.С.Раковски”. С.,2007

2)         Величков Ив., А. Балджиева, Й. Гайдаров. Управление на системите за сигурност, Бл., 2006

3)         Гълъбов, М., Финансовата стабилност като основа на националната сигурност, сборник “Научни трудове” на фондация”Национална и международна сигурност”, С., 2014.

4)         Иванов, В., Интелигентна система за национална сигурност. Възможности, подходи, решения. С., 2014

5)         Иванов, Д., „Държавност, духовност и лидерство в националната сигурност“, С., 2014

6)         Милина В., „Политически аспекти на сигурността“, С., 2004

7)         на съвременните общества“. Международни отношения, 2010

8)         Слатински Н.  “Националната сигурност-аспекти,анализи, алтернативи”, С., 2004

9)         Слатински, Н., „Петте нива на сигурността. Военно издателство, С., 2010