Razrabotki

Импулсни токове. Високочестотна физиотерапевтична електронна апаратура

Продажна цена Цена 50.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 26 страници

Съдържание

 1. Въведение
 2. Същност
  • Импулсни токове
  • Импулсни токове във физиотерапията
 1. Физически модел
 2. Използване на импулсните токове

4.1. Високочестотни токове

4.1.1. Първата група високочестотни токове са т. нар. токове на д’Арсонвал.

4.1.2. Ултрависокочестотните (УВЧТ) са втората група високочестотни токове.

4.1.3. Третата група високочестотни токове са сантиметровите и дециметровите вълни.

 1. Принцип на работа на високочестотните токове

5.1. Първата група високочестотни токове са т. нар. токове на д’Арсонвал.

 • Ултрависокочестотните (УВЧТ) са втората група високочестотни токове
 • Високочестотни токове са сантиметровите и дециметровите вълни.
 1. Изводи и заключение
 2. Използвана литература:

Използвана литература:

1) Губанов Н.И., Утепбергенов А.А. Медицинска биофизика, "Медицина". М., 1978, гл. 9

2) Винарова, Ж, Михова, П. Медицинска информатика. Издателство: Нов български университет. София, 2008.

3) Генчев, Г., Врабчев, Н. Медицинска информатика. София, 2012.

4) Кинезиология – И. Калчев, Е. Морова, университетско издателство „Св. Климент Охридски”, С., 1993 г.

5) Мирчева, И. Медицинска информатика (избрани теми). Медицински университет  – Варна, 2001.

6) Ремизов А.Н. Медицинска и биологична физика, "Висше училище". М., 1987, гл. 15, 18 и 19.

7) Ръководство по кинезитерапия – Слънчев, Бонев, Башков, „Медицина и физкултура”, С., 1989 г.

8) Liventsev N.M. Курс по физика, "Гимназия". М., 1978, гл. 6, 27, 28.

9) Medizinische Physik. Springer - Verlag Wien New York 1992.

10) https://todorovmd.wordpress.com

11) https://bg.vpnmentor.com/blog/different-types-vpns-use/

12) https://bg.vpnmentor.com/