Razrabotki

Имунен дефицит. Същност. Видове

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 9 страници

Съдържание:

 1. Имунен дефицит.
 2. Същност и видове.
 3. Причини довели до имунен дефицит
 4. Заключение

            Литература:

 1. Атанас ЦОНКОВ , Медицински консултант на в. "Лечител"
 2. Микробиология – Г.Митов, Н.Цанев, Ю.Дочева, Р.Аврамова, Ив.Митов, София, Издателство Арсо, 2000
 3. Михов, М. „Обща и специална патология”, Бл., 2003 г.
 4. Обща и клинична имунология (превод на български език)  – Д.Стайс, Е.Тер, Т.Парслоу, 1997.
 5. Клинична бактериология – Ю.Тягуненко, П.Сотирова, 1997, издателство “Знание” ЕООД.
 6. Инфектология – под редакцията на Б.Илиев и Г. Митов, 2001, Академично издателство “М.Дринов”.
 7. Микробни инфекции, Св. Петровски, 1999, издателство “Медицина и физкултура” ЕООД.