razrabotki

Индивидуални образователни програми със работа на деца със СОП

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

9 страници -реферат

Резюме:

Индивидуалната програма е важен етап ефективното реализиране на учебно-възпитателната работа в условията на включващо образование.  

Индивидуалните образователни програми с работа на деца със специални образователни потребности  следват принципите на психолого-педагогическото съпътстване, като особен вид помощ за приобщавене на детето в условията на общообразователна училищнан среда. Тези програми оказват въздействие върху  специфичните дефицитарни области на функциониране на всяко дете и спомагат процеса на приобщаването на ученика към училищна среда.

 Важен аспект на тези индивидуални програми в процеса на оказване на психологична помощ е активността на детето, както и участието му в групови занимания, чрез които се стимулира когнитивно-поведенческата му  промяна.

Индивидуалната програма е дългосрочно планиран документ, който се използва ежедневно в учебния процес.

Литература:

  1. Батоева, Т. Е.(2007). Педагогическа и психологическа диагностика. София
  2. Витанова,Н.(2007). Методи за изследване на социалното и когнитивното развитие на детето.
  3. Захариева Р.,(2004). „Диагностика на развитието и поведението на детето”, СУ”Климент Охридски”
  4. Терзийска, П., (2012). Децата със специални образователни потребности в общата образователна среда. Благоевград
  5. Терзийска, П., (2005). Интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности. Благоевград