Razrabotki

Индивидуално и обществено здраве. Показатели за оценка на общественото здраве

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

12 страници - реферат

Съдържание:

  1. Здраве
  2. Индивидуално здраве

2.1. Социални фактори, свързани с начина и стила на живот

  1. Обществено здраве
  2. Системен подход при анализа на общественото здраве
  3. Основни индикатори и показатели на общественото здраве
  4. Показатели (измерители) на общественото здраве
  5. Дейности по опазване на здравето на населението

Литература:

  1. Апостолов, М. Исторически, социални и етични измерения на медицината”, София, 2000
  2. Грънчарова, Г., А. Велкова, С. Александрова-Янкуловска. Социална медицина за бакалаври по здравни грижи. Изд. Български кардиологичен институт, 2012
  3. Станчева-Попкостадинова, В. Психохигиена и психопрофилактика. Университетско издателство „Неофит Рилски“, Благоевград, 2004