Razrabotki

Иновация на хотел „Езерец”

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 16 страници

Съдържание:

  1. ВЪВЕДЕНИЕ

1.1. Хотел „Езерец”

  1. 2. ОПИСАНИЕ НА ИДЕЯТА

2.1. Иновационна идея на хотел „Езерец”

2.2. Иновационен проект на хотел „Езерец”

2.3. Технологични прегледи и ревизии

2.4. Съвременна кондиция за продуктово и технологично обновяване в хотел „Езерец”

  1. 3. ОЦЕНКА НА ИНОВАЦИОННИЯ РИСК

3.1. Риск

3.2. По отношение редукцията на риска

3.3. Постигнат ефект от управлението на риска в Хотел "Езерец"

  1. 4. НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ И ВРЕМЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИДЕЯТА
  2. 1. Финансиране на иновации на хотел „Езерец”

4.2. Реализация на идеята

 

Използвана литература:

  1. Бенев, Бенко; “Мениджмънт на иновациите” изд. къща “Б-М”, 1996
  2. Петров, Марин; Славова, Миланка; “Как да превърнем идеята в продукт”; Изд. “Princeps”, 1996
  3. Георгиев, Иван; Цветков, Цветан; “Мениджмънт на фирмените иновации и инвестиции”; УИ “Стопанство”, 1997
  4. Ценов, Д.; “Научно обслужване на производството” - СА, Свищов, 1990
  5. сп. “Проблеми на труда” бр. 8, 1997