Razrabotki

Иновация на хотел „ФЕСТА”

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 19 страници

Съдържание:

 1. I. ВЪВЕДЕНИЕ
 2. Основна сфера на дейност на хотел „Феста”
 3. II. ОПИСАНИЕ НА ИДЕЯТА
 4. Иновационна идея на хотел „Феста”
 5. Иновационен проект на хотел „Феста”
 6. Добри практики в ИТ бюджетирането

III. ОЦЕНКА НА ИНОВАЦИОННИЯ РИСК

 1. Етапи на иновационния проект
 2. По отношение редукцията на риска.

2.1. Постигнат ефект от управлението на риска

2.2. Допуснати слабости и пропуски при управлението на риска

 1. Рискът при конкретните дейности за изпълнение на иновационните проекти
 2. IV. НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИДЕЯТА
 3. Финансиране на иновации на хотел „Феста”
 4. V. ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИДЕЯТА
 5. Реализация на идеята

 

Литература

 1. Балабанов, И. Т., Риск менеджмент, М., Финансы и статистика, 1996.
 2. Георгиев, Ив., Основи на инвестирането, С., УИ „Стопанство”, 1999.
 3. Георгиев, Ив., Рискът при инвестиране. Анализ и оценка, ОПКК при ВИИ, 1989.
 4. Георгиев, Ив., Цв. Цветков, Мениджмънт на фирмените иновации и инвестиции, С., УИ „Стопанство”, 1997.
 5. Драганов, Хр., Управление на риска, Тракия-М, 2003.
 6. Бенев, Бенко; “Мениджмънт на иновациите” изд. къща “Б-М”, 1996
 7. Петров, Марин; Славова, Миланка; “Как да превърнем идеята в продукт”; Изд. “Princeps”, 1996
 8. Георгиев, Иван; Цветков, Цветан; “Мениджмънт на фирмените иновации и инвестиции”; УИ “Стопанство”, 1997
 9. Ценов, Д.; “Научно обслужване на производството” - СА, Свищов, 1990