razrabotki

Интегриране на информационните технологии в начален етап на обучение

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

11 страници - реферат

Съдържание:

  1. Увод
  1. Интегриране на информационните технологии в учебния процес
  1. Ролята на информационните технологии за повишаване ефективността на обучението.

3.1. Мотивиране на учебната дейност чрез използване на ИКТ

4.Интегриране на ИКТ в началния етап на основната образователна степен

4.1. Специфика при интегриране на ИКТ в обучението на учениците от I - IV клас

4.2. Специфични методи за ползване на ИКТ в обучението

  1. Заключение

 

Литература:

  • Бижков Г., Краевски В. Методология и методи на педагогическите изследвания УИ “Св. Кл. Охридски” С. 2002.
  • Илиева В., Иванов И. Типова учебна програма. Работа с компютри и информационни технологии за І - ІV клас в рамките на СИП и за дейностите по интереси при целодневна организация на обучението С. 2007.
  • Пейчева Р. Мотивация на учебната дейност чрез ИКТ Лекционен курс 2004.
  • Старчева В. Работа с текстова информация. Помагало за начални учители Тракийски университет ДИПКУ С.З. 2006.