razrabotki

Интегриран ден в 1 клас. Тема "Пролет"

Продажна цена Цена 45.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

21 страници - проект

ИНТЕГРИРАН ДЕН „ПРОЛЕТ“

Цели:

 1. Образователни, възпитателни и развиващи:
 • Възпитаване на естетически усет и емоционално общуване между учениците.
 • Формиране на основни представи за пролетта и настъпващите промени с нея.
 • Придобиване на знания за пролетта и настъпващите промени.
 • Емоционална форма на развитие на детската личност.
 • Естетическо възпитание на учениците.

 

Задачи:

 1. Да се обобщят и разширят знанията на третокласниците за промените в природата през пролетта, свързани с пролетните промени.
 2. Да се актуализират знанията им за промяната в природата през пролетта.
 3. Да познава добре хронологията на пролетните събития.
 4. Да назовава типичните за пролетта изменения във времето, в живота на растенията, животните и хората.
 5. Да се изтринират и участват учениците в традиционни пролетните игри.

Способ на интеграция

 • Симбиоза. Обобщени и систематизирани знания за промените в природата и настроенията на хората.
 • Предаване на отделните учебни дисциплини и взаимно проникване, преливане на основната тема в отделните подтеми – Пролет, чрез възможностите на изобразителното изкуство, технологиите и предприемачеството, музиката, български език и литература и околен свят.
 • Традиционни пролетни игри, чрез игрите се предават емоции и чувства в общуването между участниците в игрите.

Интегрирания ден има многопластова форма на интегриране, чрез наслояване на  различни видове дейности в рамките на деня.

Използва се обединяване на дейностите чрез  „слепване”.

 

Методи:

 1. Емпатия
 2. Наблюдение.
 3. Демонстрация.
 4. Сравнение.
 5. Прогнозиране – учениците да разкрият закономерностите в природата.
 6. Работа в екип (групова работа).
 7. Беседа.
 8. Презентация

Компоненти на съдържанието

Подбор на уроците от Технологии и предприемачество, Български език и литература, Изобразително изкуство, Музика,  Околен свят.

Български език и литература: Урок „Пролетта е дошла“

Изобразително изкуство: „Фантазни образи . Алегория на пролетта“

Околен свят: „Пролет иде“

Музика: Пролет е дошла“, „Славейче сивичко, славейченце миличко“.

Технологии и предприемачество: „Пролетни цветя - зюмбюли

Час на класа: Игри: усвояване на традиционни български детски  пролетни игри

Интегриращи фактори

 • Темата- Пролет
 • Задачите
 • Дейностите
 • Представите на учениците за природните промени и света около нас.
 • Знанията на учениците от различните учебни дисциплини.