razrabotki

Интегриран урок в 3 клас на тема "Опазване на приридната среда"

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

12 страници - разработка/проект

Проектът, е с ученици от 3. клас по предмета „Човекът и природата”, е на тема: „Опазването на природната среда – важно условие за съществуване на планетата Земя”.

При реализирането на този проект използвам различни дидактични методи:

 • разказ,
 • беседа,
 • наблюдение,
 • обяснение,
 • работа с научнопопулярна литература,
 • интегративни и интерактивни методи и техники

Новото е използването и на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) при подготовката и представянето на уроци по човекът и природата в 3. клас, свързани с природозащитното и здравното образование.

Литература:

 1. Аладжем, С.Зеленото злато на България. С., АБВ-тех ООД, 2000.
 2. Банчева-Георгиева, В. Методика и организация на работата по проекти. – Образование и квалификация, 2005, №3–4.
 3. Владова, Л.Начално образование. С., 2000.
 4. Дюкре, Ж. Ж. Конструктивистки подходи: приложение и перспективи в областта на , Перспективи, Т. ХХХI, 2001, N-2, 109–125.
 5. Иванов, И.Вашият компютър. С., Софттрейд, 2005.
 6. Рангелова, Р.Интегриране на информационните и комуникационните технологии в началния етап на основната образователна степен. – Начално училище, ИК „Образование”, 2006, №1.
 7. Христова, И.Компютърната презентация и изложението на урока. С., 2004.