razrabotki

Интерактивните методи за работа в мултукултурна среда

Продажна цена Цена 20.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 8 страници

Съдържание:

  1. Увод
  2. Особености на работата в мултикултурна среда
  3. Интерактивни методи за работа в мултикултурна среда

Използвана литература:

  1. Велчева, К. Работа по проекти в технологичното обучение в мултииетническа среда//Сп. Сборник научни доклади
  2. Иванов, И., Технологични аспекти на интеркултурното образование. Университетско издателство „Неофит Рилски”, Благоевград, 2009
  3. Сотирова, М. Интерактивни аспекти на комуникативната педагогическа компетентност//Сборник „Интерактивни методи в съвременното образование“. 2010,
  4. Сотирова, М. Приложение на новите технологии при обучение в мултикултурна среда//Интернационален журнал. 2018, с. 546
  5. Станчева-Кърцалянска, В. Деца в мултикултурна образователна среда.// Интеркултурно образовани, 2009.