Razrabotki

Интерактивните методи на обучение. Прилагане на интерактивните методи в училище

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 14 страници

Съдържание

 

ТЕОРЕТИЧЕН АНАЛИЗ

  1. Интерактивни методи на обучение
  2. Характеристика на условията в училище за прилагане на интерактивните методи на обучение

 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНТЕРАКТИВНИТЕ МЕТОДИ В НАЧАЛНИТЕ КЛАСОВЕ

Интерактивен метод:  

План конспект на урок по математика

КЛАС: 1 клас

ТЕМА: Умножение и деление с числото 4

Вид на урока: Упражнение

Използван метод: Интерактивен метод: Светкавица

Използвана литература: 

  • Атанасова, H. А., Интерактивните методи на обучение като иновация в българското образователно пространство - исторически корени.// сп. Образование, 2008, бр. 2;
  • Борисова, Димка. Интерактивните форми при здравното образование / Димка Борисова.  (Теория и опит). // Педагогика (София), 2001, N 6.
  • Гюрова, Вяра, Интерактивно за интерактивните методи на обучение, /Вяра Гюрова, Ваня Божкилова/, Годишник на СУ „Св. Кл. Охридски“, Факултет по педагогика, 99, N Педагогика, 2007;
  • Тодорина, Д. Място на интерактивните методи на обучение в съвременното образование / Добринка Тодорина. / Педагогика, 2014, N 6;