razrabotki

Интерактивни методи в обучението по Български език за 2 клас

Продажна цена Цена 45.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

15 страници - реферат

Съдържание

 

  1. Теоретична част
  2. Същност и значение на интерактивната образователна среда

 

  1. Практическа част
  2. Използване на интерактивни методи в обучението по правопис
  3. Методическа разработка на урок по Български език

Клас: II

Тема: Правопис на гласните звукове

Тип на урока: За затвърдяване на знанията

 

Използвана литература

  • Бижков, Г., Педагогическа диагностика, С., 1999.
  • Гюрова В. „Интерактивни методи и техники” 2006.
  • Иванов. И. Интерактивни методи на обучение. изд.2001.
  • Тодорина, Д. и колектив. Интерактивни методи в средното и висшето училище. Част I. Университетско издателство „Н. Рилски“, Благоевград, 2012.
  • Тодорина Д. сб. Интерактивни методи в съвременното образование. Университетско издателство 2010.