Razrabotki

Интерактивни методи и игри за работа в мултиетническа среда

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 9 страници

Съдържание

1. Същност на интерактивните методи на обучение

2. Интерактивни игри. Същност и видове

3. Представяне на интерактивни игри за работа в мултиетническа среда

Ситуационна игра „Представяне“

Интерактивна игра: Ролева игра „ Туземци и европейци“

Използвана литература

  1. Гюрова, В., Интерактивността в учебния процес или за рибаря, рибките и риболова, Агенция Европрес, София, 2006
  2. Джамбазова, В. Интерактивните игри в работата на детския учител 3.и 4.група и взаимодействието му с децата чрез научните идеи на Д. Кр. Димитров – Мастера//Сп. Сборник доклади. 2016
  3. Костадинова,М., Интерактивни игри Знам и мога за малки и големи, Изкуства, С, 2015
  4. Тодорова, Т. Характерни признаци на игровия метод на обучение. Сп. Начално образование, бр. 4/2003