Razrabotki

Интерактивни методи на преподаване в обучението. Интерактивен урок по литература за 2 клас

Продажна цена Цена 45.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 15 страници

Съдържание

 

  1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ:
    • Характеристика на интерактивните методи на преподаване в обучението
  1. ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ

Метод: Интерактивен метод в занятие за самоподготовка по литература на тема „Да бъдем приятели“

Използвана литература:

  • Андреева, И.Н. Азбука эмоциональногоинтеллекта. БХВ – Петербург, 2012
  • Вълчев, Р. Интерактивни методи и групова работа в съвременното образование. Книга на водещия. София: център „Отворено образование”. С., 2006
  • Иванова, Н. Интерпретация на художествен текст в урока по литература в начален етап на основната образователна степен /Нели Иванова //Е-списание Образование,
  • Тодорина, Д. и колектив. Интерактивни методи в средното и висшето училище. Част I. Университетско издателство „Н. Рилски“, Благоевград, 2012.
  • Тодорина Д. сб. Интерактивни методи в съвременното образование. Университетско издателство 2010.