Razrabotki

Интереси, потребности и мотиви при учениците

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 9 страници

Съдържание: 

 1. Същност на интересите
 1. Интереси и потребности при учениците
 1. Мотивите при учениците за учене и техни характерни черти.
 • Видове мотиви в учебната дейност
 1. Значение на мотивите в учебния процес
 1. Заключение

 

Използвана литература:

 • Балкански, Д. Откриване и стимулиране на деца с изобразителни и творчески способности. Шумен: УИ «Епископ К. Преславски», 2010 г.
 • Десев Л., „Педагогическа психология”, София, 2003 г.
 • Кръстев Л., „Педагогическа психология”, Благоевград, 2007г.
 • Минчев, Б. Обща и възрастова психология. „Веда Словена“, София, 2014 г.
 • Рашева-Мерджанова, Яна. Съвременно професионално образование – разширяващият се смисъл//Яна Рашева-Мерджанова. / Образование, XIII, 2004 г.
 • Стаматов, Р. Развитие на познавателните действия. Пловдив: Пловдивско университетско издателство, 1993 г.