Razrabotki

Интереси, потребности и мотиви при учениците. 2 вариант

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 10 страници 

Съдържание

 1. Формиране на интереси при учениците
 2. Потребности при учениците
 3. Мотиви при учениците

Използвана литература

 

 

Използвана литература:

 • Добрева, Ан., Димитрова, Н. За мотивите//Списание „Педагогика“, бр. 4/2008.
 • Горанова, Деница. Комплекс от дейности по интереси за развитие на мотивацията за учене / Деница Горанова. //Начално образование (София), 2009, N 2.
 • Енциклопедия по психология. Наука и изкуство, С., 1998.
 • Кирилова, И., Възможности за диференциране на природонаучното обучение според детските интереси. //Начално образование (София), 2010, N 1.
 • Минчев, Б. Обща психология, Силела, 2008.
 • Николов, П., Н. Александрова, Л. Кръстев. Педагогическа психология. Бл.,2007.
 • Славин, Р. Педагогическа психология. Издателство Наука и изкуство.  С., 2004.
 • Тодорова, Л., Тодорина, Д., Жирякова, П., Накъде след уроците. Технология и методологични решения за осъществяване на извънкласна и извънучилищната дейност с учениците. Издателство „Макрос 2000“, Пловдив, 1995.
 • Тодорова, Л., Теория и методика на извънкласната и извънучилищна възпитателна дейност с учениците от началните класове. Университетско издателство „Неофит Рилски“, Бл., 1993.