Razrabotki

Интеркултурното образование като комуникационен проблем. 1 Вариант

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 12 страници

Съдържание

 1. Увод
 2. Мултикултурно и интеркултурно образование
 3. Интеркултурното образование като комуникационни проблеми
 4. Комуникативни проблеми на обучението в мултикултурна среда
 5. Преодоляване на комуникативните проблеми в интеркултурното образоване
 6. Заключение

Използвана литература:

 • Иванов., И.Проблеми на интеркултурното образование. Шумен., 1997.
 • Иванов., И. Интеркултурното образование. Шумен., 1999.
 • Попкочев, Тр., Сътрудничеството: Училище – ромско семейство. В: Добри педагогически практики за работа в мултикултурна среда. Кюстендил, 2013.
 • Сотирова, М. Интеркултурни процеси в образованието, 2010.
 • Чавдарова – Костова, С. Съвременни предизвикателства пред интеркултурното възпитание. С., 2010.