Razrabotki

Интеркултурното образование като комуникационен проблем. 2 Вариант

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 12 страници

Съдържание

 1. Увод
 2. Интеркултурна комуникация
 3. Интеркултурното образование като комуникационен проблем
 4. Проблеми на обучението в мултикултурна класна стая
 5. Заключение

Използвана литература:

 • Андонова, А. Интеркултурно образование. 1996.
 • Иванов., И.Проблеми на интеркултурното образование. Шумен., 1997.
 • Иванова, И. Образованието: мулти или интеркултурност. Шумен, 2002.
 • Гюров, Д, Гюрова, В. Модели на педагогическо взаимодействие семейство - училище, Просвета. 2008.
 • Нунев, Й. Ромите и процесът на дсегрегация в образованието. С., 2006.
 • Сборник с правила за работа в интеркултурна среда. Панагюрище, 2013, с.10.
 • Тоцева, Я. Интеркултурно образование и образователна интеграция в българското училище. Сп. „Стратегии на образователната и научната политика“, бр.4/2010.